sobota, 14. september 2019

TRAJNOSTNA MOBILNOST - GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Aktivnost Gremo peš s kokoško ROZI!
Osnovnošolce spodbuja, da v šolo prihajajo na trajnosten način –
peš, s kolesom, rolerji, javnimi prevoznimi sredstvi
ali na način skupne vožnje z osebnimi avtomobili. 
Z aktivnostjo želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad na poti v šolo in domov.

 CILJI AKTIVNOSTI:

Rezultat iskanja slik za trajnostna mobilnost kokoška rozi
Spreminjanje potovalnih navad
 
Zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole
 
Zmanjšanje okoljskih bremenitev
 
Spodbujanje gibanja otrok
 
Krepitev zdravja
 
Povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno vrednost

 Aktivnost na zanimiv, zabaven in igriv način vpelje elemente trajnostne mobilnosti v vsakodnevne potovalne navade učencev in jih vzgaja o pomenu trajnostne mobilnosti.
 
 
Koordinator projekta: Vanja Velišček