sobota, 11. junij 2022

150 LET ŠOLE V VRTOJBI

 

Z učenci smo se pogovarjali o zgodovini šole v Vrtojbi. 150. obletnico šole smo obeležili z razstavo fotografij, slik in risb na šolskem hodniku in v jedilnici šole, ki so jih naredili učenci šole.

Javna ljudska šola v Vrtojbi je bila ustanovljena  približno leta 1871, v hiši grofa Obizzi – Draščekova hiša.  Pouk je v njej trajal do leta 1901. Prvi učitelj je bil Maks Lukin iz Bilj, kasneje pa nadučitelj Andrej Drašček, ki  je poučeval v Vrtojbi od leta 1871 do 1893. Od leta 1893 do 1927 pa je tam poučeval nadučitelj Ivan Zorn.

Najprej je je bila šola enorazrednica, nato dvorazrednica, ko je poučevala še učiteljica Pavla Fabjan. Število učencev se je povečevalo. Leta 1901 so dogradili novo šolsko poslopje s tremi učilnicami in taka je ostala do leta 1915. Zaradi vojne je šola zaprla šolska vrata leta 1915 do 1920. Od leta 1923 je pouk potekal v italijanskem jeziku. Leta 1924 je bila sezidana nova šola poleg cerkve. 1944. leta sta bili obe šolski poslopji požgani. Pouk se je zato odvijal v zakristiji, v slovenskem jeziku. Leta 1945 je pouk potekal v treh hišah, od  leta 1947 pa v gornji učilnici v »Gasi«. Leta 1949 so se učenci vrnili v obnovljeno malo šolo. Leta 1984 je pouk potekal v treh stavbah: v prostorih vrtca, v prostorih bivšega občinskega doma in v zgradbi stare šole,  zato je bil v občini izveden referendum za gradnjo nove šole. 

3. februarja 1986 je bila otvoritev nove šole, v kateri je pouk še danes. Leta 2001 so sezidali novo telovadnico in leta 2014  je potekala otvoritev prizidka in energetska sanacija šole.

                                                                                 (Iz šolske kronike)
Suzana Koncut