četrtek, 14. oktober 2021

Zbiralna akcija papirja

  bo na OŠ Ivana Roba v Šempetru potekala 

torek, 19. 10. 2021,
sreda, 20. 10. 2021,
četrtek, 21.10. 2021.

Na POŠ VRTOJBA bodo zbirali papir v 
sredo, 20. 10. 2021 in v 
četrtek, 21. 10. 2021

Zbrana sredstva bo Šolski sklad namenil za:

- socialno šibke učence,

- raziskovalno dejavnost šole,

- pomoč nadarjenim učencem,

- financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (ekskurzije, tabori, šole v naravi, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize…), z namenom, da bi bile le te dostopne čim večjemu številu učencev.

Vabimo vas, da nam pomagate zbrati čim več papirja ter s tem čim več sredstev za Šolski sklad.

UO Šolskega sklada