sreda, 30. junij 2021

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

 

V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki” smo na POŠ Vogrsko že tretje leto zapored izvedli TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI. Otroci (in odrasli) tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri gradimo »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlja«.

Letos smo v tek združili dva pomembna dneva, ki ju obeležujemo 15. maja – svetovni dan družine in svetovni dan podnebnih sprememb. Povabila sem starše in učence 5. razreda, da ob tem dnevu skupaj pretečejo ali prehodijo nekaj kilometrov. Za dober namen so skupaj pretekli 29,6 km.

K teku v šoli, ki smo ga izpeljali 23. junija, pa smo privabili tudi učence 3. in 4. razreda. 25 učencev 3., 4. in 5. razreda je skupaj preteklo 1 017 krogov okrog šolskega igrišča, kar je 91,5 km. Najdaljša pretečena razdalja posameznika je letos 8,1 km, povprečno pa je vsak učenec pretekel 3,66 km.

In kdo je zmagovalec? Čisto vsak, ki je tekel. Čestitam!

Naslednje leto pa spet nabrusimo pete.
Rut Jarc,

učiteljica 5. r. Vog.