ponedeljek, 21. september 2020

PRVI RAZRED POŠ VRTOJBA NA 1. ŠPORTNEM DNEVU

 Izpred šole smo krenili proti stražarskemu stolpu. Med hojo smo upoštevali pravila varne hoje. Med samo potjo smo opazovali naravo. Na cilju, to je bilo Vrtojbenskem polju, kjer stoji Stražarski stolp - najmanjši muzej v Sloveniji, smo se pogovorili o državnem prazniku, Dan vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga v Sloveniji praznujemo 15. septembra (vendar ta dan ni dela prost dan).  Nato smo pomalicali in imeli igre teka in lovljenja.

Ob povratku smo se ustavili na športnem igrišču pred šolo, kjer so učenci uživali v različnih športnih aktivnostih.

Danica Brajnik in Karmen Grosar