ponedeljek, 2. marec 2020

SRČNA PISMA ZA MALE BORCE


V mescu februarju,  ob svetovnem dnevu redkih bolezni, ki je 29. februarja,  so učenci razredne stopnje matične šole v Šempetru in otroci iz vrtcev Žarek in Sonček sodelovali v akciji »Srčna pisma za male borce«, ki ga izvaja Društvo Viljem Julijan.

Izdelali in napisali so Srčna pisma, ki so sporočila podpore in solidarnosti, namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam ter jih poslali na Društvo Viljem Julijan, kjer jih bodo nato predali družinam otrok z redkimi boleznimi.


Poslanstvo Društva Viljem Julijan je pomoč in podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezovanje družin otrok z redkimi boleznimi, širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji.

Nina Lisjak