četrtek, 30. januar 2020

MEDGENERACIJSKO SODELOVALNO UČENJE

V sredo, 29. januarja so osmošolci  drugošolcem popestrili tehniški dan. Po dogovoru z učiteljicami drugega razreda in učiteljico Tjašo Mrak, so se osmošolci skrbno pripravili na izvedbo poskusov na temo SNOVI IN NJIHOVE LASTNOSTI. Starejši učenci so drugošolce z vprašanji popeljali do napovedi. Skupaj so izvedli načrtovane poskuse in zabeležili njihove ugotovitve. Na podlagi le-teh so njihove napovedi ovrgli ali jih potrdili. 
Med drugošolci in osmošolci je tako potekalo MEDGENERACIJSKO SODELOVALNO UČENJE, ki pa je bilo več kot to. Učenci so med seboj stkali prijateljske vezi in spoznali, da jih starejši učenci veliko naučijo. Na koncu dneva so drugošolci izrazili željo po še takšnem sodelovalnem učenju.                                                                                      Alenka Vodopivec, Matejka Harej